26.2.08

από το αφιέρωμα του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ